Dokumenty

OCS – odpowiedzialność cywilna spedytora

OCP – odpowiedzialność cywilna przewoźnika

KRS – pierwsza strona potw. wpis do KRS

Licencja spedycyjna

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Certyfikat systemu zarządzania ISO 28000